Αναβάλλεται το σημερινό μάθημά “Κεφάλαια Θρακικής Λογοτεχνίας” λόγω ασθένειας του δασκάλου, Θ. Μουσόπουλου.

ΥΓ – Το επόμενο μάθημα κανονικά στις 12 Δεκεμβρίου