Θρακική Ιστορία & Πολιτισμός

Επόμενα μαθήματα στις 3 και 17 Νοεμβρίου 2020 στα οποία θα επικεντρωθούμε στους τρεις νομούς της νοτιοδυτικής Θράκης (Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρο), παρουσιάζοντας στοιχεία από το βιβλίο μου «Θρακών Οικήσεις και Κτίσματα Λαμπρών καιρών μάρτυρες – 15ος – 19ος αι.».

  Συγκεκριμένα, στο μάθημα της 3ης Νοεμβρίου θα εξετάσουμε:

Α) Ο Bertrundon de la Broquiere – βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη το 1433 και περιηγείται στη Θράκη

Β)  Ο Τζοβάν Μαρία Αντζολέλλο – γύρω στα 1470 βρίσκεται στη Θράκη και μιλά για τις εντυπώσεις του

Γ) Ο Robert de Dreux – γύρω στα 1666 περιοδεύει στη Θράκη  και αναφέρεται σχετικά σε έκθεση

Δ) Στοιχεία για την Ξάνθη και την Κομοτηνή στα μεταβυζαντινά έτη /  περίοδο της Οθωμανοκρατίας   – Αποσπάσματα από το βιβλίο του Στ. Κυριακίδη «Περί την Ιστορίαν της Θράκης», ΙΜΧΑ, 1960.

  Θα ολοκληρώσουμε τη συνάντησή μας μελετώντας την έννοια της Αγροτικής και Επιστημονικής Επανάστασης, παρουσιάζοντας στοιχεία από το βιβλίο «Sapiens» του Yuval Noah Harari.